image banner
Thông báo về việc hỗ trợ chuẩn hóa thông tin thuê bao di động Viettel và cài đặt, kích hoạt ứng dụng VNeID định danh điện tử mức 1, mức 2

Căn cứ quyết định số 06/QĐ-TTG ngày 06/01/2022 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển dữ liệu ứng dụng về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030” (gọi tắt là Đề án 06). Căn cứ kế hoạch số 23/KH- UBND ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc thực hiện triển khai Đề án 06.

Để triển khai chương trình cấp tài khoản định danh điện tử, Viettel huyện Giao Thủy hỗ trợ chuẩn hóa thông tin thuê bao di động cho người dân theo nhu cầu kết hợp tặng miễn phí sim có nhiều khuyến mãi cho người dân có nhu cầu muốn sử dụng sim Viettel. Khi đi chuẩn hóa, đăng ký đề nghị người dân mang theo CMT, thẻ căn cước công dân, sim máy điện thoại (nếu có) của người đi đăng ký ( không đăng ký hộ ).

Viettel huyện Giao Thủy tiến hành chuẩn hóa thông tin thuê bao, tặng miễn phí sim cho người dân trên địa bàn xã Hồng Thuận tại nhà văn hóa các xóm với lịch cụ thể như sau :

* Ngày 13/05/2023 (Thứ bảy):

+ Xóm 1 thời gian buổi sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 14h đến 18h.

+ Xóm 2 thời gian buổi sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 14h đến 18h.

+ Xóm 3 thời gian buổi sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 14h đến 18h.

* Ngày 14/05/2023 (Chủ nhật):

+Xóm 4 thời gian buổi sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 14h đến 18h.

+ Xóm 5 thời gian buổi sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 14h đến 18h.

+ Xóm 6  thời gian buổi sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 14h đến18h.

* Ngày 15/05/2023 (Thứ hai) :

+ Xóm 7 thời gian buổi sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 14h đến 18h.

+ Xóm 8 thời gian buổi sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 14h đến 18h

+ Xóm 9 thời gian buổi sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 14h đến 18h.

* Ngày 16/05/2023 (Thứ ba) :

+Xóm 10 thời gian buổi sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 14h đến 18h.

+Xóm 11 thời gian buổi sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 14h đến 18h

+ Xóm 12 thời gian buổi sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 14h đến18h.

* Ngày 17/05/2023 (Thứ tư) :

+ Xóm 13 thời gian buổi sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 14h đến 18h.

+Xóm 14 thời gian buổi sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 14h đến 18h

+ Xóm 15 thời gian buổi sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 14h đến18h.

* Ngày 18/05/2023 (Thứ năm) :

+ Xóm 16 thời gian buổi sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 14h đến 18h.

+ Xóm 17 thời gian buổi sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 14h đến 18h

+ Xóm 18 thời gian buổi sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 14h đến18h.

Trên đây là thông báo của UBND xã Hồng Thuận về việc Viettel huyện Giao Thủy hỗ trợ chuẩn hóa thông tin thuê bao theo nhu cầu và cài đặt, kích hoạt ứng dụng VNeID định danh điện mức mức 1, mức 2. Đề nghị các cơ sở xóm phối hợp thông báo, tuyên truyền, vận động nhân dân trong xóm phối hợp thực hiện và tạo mọi điều kiện cho đoàn công tác của đơn vị Viettel huyện Giao Thủy và tổ công tác của UBND xã Hồng Thuận hoàn thành nhiệm vụ./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Phạm Trung Phong

 

 

 

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 63
  • Trong tuần: 1 194
  • Tất cả: 152800