image banner
XÃ HỒNG THUẬN

B- TỔ CHỨC BỘ MÁY:
 I. THƯỞNG TRỰCĐẢNG ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN

anh tin bai
Đồng chí: Nguyễn Quốc Đàm

Ngày, tháng, năm sinh: 13.3.1963


Chức vụ: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy.

Trình độ Chuyên môn: Trung cấp Kế toán – Tài vụ.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0985818225

 
 

Đồng chí: Đặng Thế Yên

Ngày, tháng, năm sinh: 30.3.1970
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Hồng Thuận.

Trình độ Chuyên môn: Trung cấp Luật

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 
anh tin bai

Đồng chí: Phạm Trung Phong 

Ngày, tháng, năm sinh: 02.10.1978

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban n
hân dân xã

Trình độ Chuyên môn:  Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0912455474

anh tin bai
 

Đồng chí: Trần Xuân Đáng

Ngày, tháng, năm sinh: 01.01.1967

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân


Trình độ Chuyên môn: Trung cấp Nông Nghiệp

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0985817482

anh tin bai
Đồng chí: Vũ Minh Lâm

Ngày, tháng, năm sinh: 20.3.1966

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Trình độ Chuyên môn: Đại học Luật


Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0386708131

  Đồng chí: Nguyễn Văn Thái 

Ngày, tháng, năm sinh: 11.11.1969

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Trình độ Chuyên môn: Trung cấp Quản lý Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0978652269

II. MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THẾ 

anh tin bai

Đ/c Phạm Xuân Phó
Ngày, tháng, năm sinh: 22.12.1962
Thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý TTXH ở ĐBCS

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0986663199

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Văn Quang
Ngày, tháng, năm sinh: 01/03/1958
Chủ tịch Hội CCB xã
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Số điện thoại: 0365445769

anh tin bai

Đ/c Lê Thị Huyền 
Ngày, tháng, năm sinh: 10.11.1972
Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp ngành Công tác xã hội, Trung cấp Y
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0398930723

anh tin bai

Đ/c Trần Văn Cửu
Ngày, tháng, năm sinh: 20.11.1972
Chủ tịch Hội Nông dân 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0902187423

anh tin bai

Đ/c Mai Thế Anh
Ngày, tháng, năm sinh: 13.11.1989
Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0912975751

III. CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN

anh tin bai

Đ/c Hoàng Minh Hoà
Ngày, tháng, năm sinh: 14.4.1971
Công chức Văn phòng – Thống kê làm công tác Văn phòng – HĐND, UBND và công tác Nội vụ.
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hạch toán - Kế toán
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0988937937

anh tin bai

Đ/c Phạm Thị Vân
Ngày, tháng, năm sinh: 25.9.1985
Công chức Văn phòng – Thống kê làm công tác Văn phòng kiêm công tác Văn phòng Đảng uỷ.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0986682396

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Thanh Biền
Ngày, tháng năm sinh: 11.7.1963
Công chức Chỉ huy trưởng Quân sự
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Quân sự
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoai: 0377160567

anh tin bai

Đ/c Trần Văn Phơn
Ngày, tháng, năm sinh: 26.4.1969
Công chức Tư pháp – Hộ tịch làm công tác Tư pháp – Hộ tịch.
Trình độ chuyên môn
: Trung cấp Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0973257234
   
   

anh tin bai
 
Đ/c Phạm Văn An
Ngày, tháng, năm sinh: 06.8.1986
Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường phụ trách công tác môi trường.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0975.479.489

 
 
 
 

anh tin bai

Đ/c Phạm Mỹ Thường
Ngày, tháng, năm sinh: 05.01.1981
Công chức Tài chính - Kế toán
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0915976367

anh tin bai
 
Đ/c Nguyễn Trung Bảo
Ngày, tháng, năm sinh: 17.10.1985
Công chức Văn hóa – Xã hội làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
Trình độ lý luận chính trị:
Số điện thoại: 0989586605

anh tin bai
 
Đ/c Nguyễn Văn Thương
Ngày, tháng, năm sinh: 20.3.1975
Công chức Văn phòng – Thống kê làm công tác Thống kê kiêm công tác Phó chỉ huy trưởng Quân sự.
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự
Trình độ lý luận chính trị: 
 Số điện thoại: 0988698938

anh tin bai
Đ/c Nguyễn Văn Dương
Ngày, tháng, năm sinh: 20.8.1992
Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường làm công tác Nông Nghiệp và xây dựng Nông thôn mới.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nuôi trồng thủy sản
Trình độ lý luận chính trị:
Số điện thoại: 0977154890

anh tin bai
 
Đ/c Nguyễn Thị Thúy
Ngày, tháng, năm sinh: 03.03.1989
Công chức Văn hóa – Xã hội làm công tác Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao và Gia đình
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0988965398

 

IV. CÔNG AN XÃ


 
anh tin bai
Đ/c Nguyễn Văn Đức
Ngày, tháng, năm sinh: 02.10.1987
Cấp bậc: Đại úy
Chức vụ: Trưởng Công an xã
Trình độ chuyên môn: Đại học Cảnh sát

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0989558832

 
anh tin bai 
 
             
Đ/c Nguyễn Văn Trì
Ngày, tháng, năm sinh: 04.6.1980
Cấp bậc: Trung tá
Chức vụ: Phó trưởng Công an xã
Trình độ chuyên môn: Đại học An Ninh

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Số điện thoại: 0985980263

 

 
  

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 69
  • Trong tuần: 1 200
  • Tất cả: 152806