image banner
Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 09 /KH-UBND 31/08/2023 Kế hoạch tổ chức trại thu năm 2023
Lượt xem: 26
Tải về
Số: 52 /QĐ-UBND 31/08/2023 Quyết định Về việc thành lập Ban chỉ đạo trại thu năm 2023
Lượt xem: 59
Tải về
13-QĐ/UBND 16/04/2022 V/v phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 169
Tải về
14-QĐ/UBND 06/04/2022 V/v phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 189
Tải về
08/KH-UBND 01/04/2022 Tổ chức kiện toàn chức danh xóm trưởng
Lượt xem: 123
Tải về
08-QĐ/UBND 01/04/2022 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử xóm trưởng nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 124
Tải về
09-QĐ/UBND 01/04/2022 Quyết định về việc công bố ngày bầu cử xóm trưởng, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 125
Tải về
TB/02-UBND 01/04/2022 Thông báo về việc bầu cử xóm trưởng, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 195
Tải về
TB/08-UBND 30/03/2022 Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Lượt xem: 117
Tải về
TB/07-UBND 28/03/2022 Về việc tiếp tục tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID -19
Lượt xem: 107
Tải về
123