image banner
VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THU HỒI SẢN PHẨM CHO NHÀ NƯỚC VÀ TẬP THỂ VỤ MÙA NĂM 2022

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

 Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy; UBND xã Hồng Thuận về việc tổ chức thu các khoản cho Nhà nước và tập thể vụ Mùa năm 2022

 UBND xã thông báo nội dung triển khai công tác thu hồi sản phẩm cho nhà nước và tập thể vụ Mùa năm 2022 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

      Nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên và nhân dân nêu cao vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện giao nộp và thanh toán công nợ các khoản cho Nhà nước và tập thể.

      Nêu cao vai trò trách nhiệm của Ban chỉ đạo, cán bộ cơ sở, các ban ngành của xã, hai HTX KD DV NN tổ chức làm phương án chủ động thanh toán công khai đến hộ xã viên và các khoản thu nộp vụ Mùa năm 2022.

II. NỘI DUNG VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:

1.    Các khoản thu nộp:

- Hoa lợi công sản, thuế sử dụng đất PNN, quĩ phòng chống thiên tai năm 2022, tiền dịch vụ vật tư của hai HTX KD DV NN và các khoản nợ từ trước đến nay.

- UBND xã căn cứ vào số nợ của các hộ gia đình để thông báo các khoản thu của xã, hai HTX KD DV NN cụ thể đến từng hộ xã viên.

2.    Thời gian tiến hành thu

     - Tập trung thu  từ ngày 01/11/2022 kết thúc thu ngày 20/11/2022

Trên đây là thông báo nội dung triển khai công tác thu hồi sản phẩm cho nhà nước và tập thể vụ Mùa năm 2022. Đề nghị các xóm thành lập đoàn tổ chức thu hồi sản phẩm gồm: Xóm trưởng, mời đồng chí Bí thư chi bộ - Trưởng ban công tác mặt trận chỉ đạo thu sản phẩm và đại diện các ban ngành đoàn thể ở xóm cùng tham gia và tuyên truyền, vận động, đôn đốc các hộ gia đình trong xóm hoàn thành chỉ tiêu giao nộp của xóm, của UBND xã  theo đúng kế hoạch đã đề ra.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Phạm Trung Phong

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 98
  • Trong tuần: 1 494
  • Tất cả: 168116