image banner
V/v phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 14-QĐ/UBND
Ngày ban hành 06/04/2022
Ngày hiệu lực 06/04/2022
Trích yếu nội dung V/v phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Người ký duyệt Phạm Trung Phong
Tài liệu đính kèm QĐ thành lập tổ xóm .docx