image banner
Triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
Số ký hiệu văn bản 09/KH-UBND
Ngày ban hành 25/03/2022
Ngày hiệu lực 25/03/2022
Trích yếu nội dung Triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Người ký duyệt Phạm Trung Phong
Tài liệu đính kèm Kế hoạch triển khai đề án số 06 UBND xã.docx